תאגידים

תאגידים

העליון: בימ"ש בישראל מוסמך לפרק חברות שהתאגדו בקפריסין והנפיקו אג"ח בישראל

ביהמ"ש המחוזי הורה על פירוקן של החברות Sybil Europe ו- Sybil Germany שהתאגדו בקפריסין, הנפיקו איגרות חוב בישראל והגיעו לחדלות

בית המשפט ביטל הסדר נושים לחברה שסיכלה כל פיקוח על התנהלותה הכספית

השופט חגי ברנר מתח ביקורת חריפה על התנהלותה של חברת יעל אורגד, שניצלה לדבריו את שליטתה המוחלטת בקופת ההסדר, נקטה