פגיעה של מעסיק על רקע תלונה על הטרדה מינית, גם אם לא הוכחה, היא התנכלות

פגיעה של מעסיק על רקע תלונה על הטרדה מינית, גם אם לא הוכחה, היא התנכלות

ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי לא היה מקום שלא לדון בטענת המערערת להתנכלות מצד החברה או להפרת חובותיה כמעסיק רק משום שטענותיה להטרדה מינית מצד המשיב לא הוכחו: "חובות המעסיק מכוח החוק והתקנות הן חובות עצמאיות ואינן תלויות בשאלה האם הוכחו הטרדה מינית או התנכלות".

"פגיעה של מעסיק, של עובדו או של ממונה מטעמו, שמקורה בתלונה או בתביעה על הטרדה מינית, היא התנכלות, אפילו אם ההטרדה המינית מושא התלונה או התביעה לא הוכחה ". כך פסק בית הדין הארצי לעבודה במסגרת ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה, שדחתה תביעה לפיצוי בגין הטרדה מינית מבלי להכריע באחריות החברה. בית הדין החזיר את הדיון בשאלת אחריותה של החברה להפרת חובות שונות על פי החוק למניעת הטרדה מינית לבית הדין האזורי, להשלמת הכרעתו.

ע"ע 515-01-14

השארת תגובה