מקרקעין

מקרקעין

ביהמ"ש העליון: לא ניתן לרשום הערת אזהרה בגין זכויות בניה המיועדות לניוד

השופטת דפנה ברק ארז קבעה כי משזכויות הבנייה אינן רשומות במרשם המקרקעין, הערת אזהרה בגינן ממילא אינה יכולה להוות "שלב