העליון: בימ"ש בישראל מוסמך לפרק חברות שהתאגדו בקפריסין והנפיקו אג"ח בישראל

העליון: בימ"ש בישראל מוסמך לפרק חברות שהתאגדו בקפריסין והנפיקו אג"ח בישראל

ביהמ"ש המחוזי הורה על פירוקן של החברות Sybil Europe ו- Sybil Germany שהתאגדו בקפריסין, הנפיקו איגרות חוב בישראל והגיעו לחדלות פירעון. העליון דחה את ערעורן של החברות וקבע כי ניתן לראות בהן כמי שמחזיקות נכסים בישראל, וכי מאחר שנושיהן העיקריים, בעלי השליטה בהן, מנהליהן ורוב חברי הדירקטוריון הם ישראלים – יש לראות בפורום הישראלי את הפורום הנאות לדון בעניין.

בית המשפט העליון דחה את ערעורן של שתי חברות שהתאגדו בקפריסין והנפיקו איגרות חוב בישראל על החלטת בית המשפט המחוזי כי הוא מוסמך מבחינת סמכות מקומית להורות על פירוקן. השופטים סלים ג'ובראן, חנן מלצר ונעם סולברג קבעו כי בית המשפט המחוזי הצביע על זיקות אישיות וענייניות עמוקות של בעלי הדין והמקרה לפורום הישראלי, ומנגד שוללות את קיומן של זיקות דומות לפורום הקפריסאי.

ע"א 2706/11

השארת תגובה