בית המשפט הורה לאב להפקיד כספי מזונות בחשבון הבת

בית המשפט הורה לאב להפקיד כספי מזונות בחשבון הבת

בית המשפט לענייני משפחה הורה לאב שבתו הקטינה מתנכרת אליו ומסרבת ליצור עמו קשר להפקיד את כספי המזונות בחשבון נאמנות, וכי אלו יוחזרו אליו אם לא יתקיימו חמישה מפגשים רציפים בינו לבין הבת, בפרק הזמן הקצר שנותר עד הגיעה לגיל 18.

האב עתר לביטול חיובו במזונות הקטינה עקב התנהלותה וסירובה להיפגש עמו. בעבר הגיש האב שתי תביעות נוספות שעסקו בנושא הסדרי הראייה בינו לבין בתו, באחת מהן ביקש לאכוף את קיומם של הסדרי הראייה על האם ובשנייה הגיש תביעה נזיקית כספית על סך של 200 אלף שקל עקב אי קיומם של הסדרים אלו. התביעה הנזיקית נמחקה לבקשתו של התובע.

השופטת הוסיפה כי מדובר בקטינה כבת 18, בוגרת מספיק ליטול אחריות על התנהלותה בכל הקשור ליחסים עם אביה, וכי גם אם להורים יש חלק בנתק, אין לזלזל בחלקה של הקטינה וביכולתה לפעול לחידוש הקשר.

עוד הודגש כי התובע פעל בכל דרך כדי לשקם את הקשר והלך למפגש עם כל גורם שאליו נשלח, אך בהיעדר שיתוף פעולה מצד האם לא צלח הדבר בידו. יתרה מזאת, לנתבעת שעמה מתגוררת הקטינה חלק נכבד בנתק ובמסרים שמנעו עד כה את חידוש הקשר.

השופטת שטיין הוסיפה כי הקטינה סיימה את לימודיה ועומדת להתגייס כך שתקופת החיוב שנותרה היא קצרה. בנוסף, לנתבעת מקורות כספיים משמעותיים משלה, כך שהפסקת החיוב לא תפריע לקיום סביר של הקטינה.

לאור האמור, קבעה השופטת כי התובע ימשיך להפקיד את דמי המזונות בחשבון נאמנות שינוהל על ידי בא כוח, עד שהקטינה תשולב בהליך של חידוש מפגשים והמפגשים יחודשו ויקוימו לפחות חמישה מפגשים רציפים בינו לבין הקטינה. אם יתקיימו התנאים הללו, יועברו כספי המזונות שהופקדו לידי הנתבעת עבור הקטינה. אולם, היה והקטינה תגיע לגיל 18 ולא התקיימו התנאים שלעיל, יושבו הכספים המופקדים לידי התובע.

תמש (ראשון לציון) 47832-02-11 – מ.פ נ' נ.פ, תק-מש 2015(2), 1149(29/06/2015)

השארת תגובה