ביהמ"ש העליון: לא ניתן לרשום הערת אזהרה בגין זכויות בניה המיועדות לניוד

ביהמ"ש העליון: לא ניתן לרשום הערת אזהרה בגין זכויות בניה המיועדות לניוד

השופטת דפנה ברק ארז קבעה כי משזכויות הבנייה אינן רשומות במרשם המקרקעין, הערת אזהרה בגינן ממילא אינה יכולה להוות "שלב ביניים"  עד לרישומן במרשם המקרקעין שכן  אין בה כדי להביא לשינוי הזכויות במרשם.

בית המשפט העליון קיבל ערעור שהגישו בעלי מקרקעין שביקשו לקבוע כי זכויות בנייה המיועדות לניוד אינן זכויות במקרקעין, ועל כן כי לא ניתן לרשום הערת אזהרה בגינן. השופטת דפנה ברק ארז קבעה כי משזכויות הבנייה אינן רשומות במרשם המקרקעין, הערת אזהרה בגינן ממילא אינה יכולה להוות "שלב ביניים"  עד לרישומן במרשם המקרקעין שכן  אין בה כדי להביא לשינוי הזכויות במרשם.

ע"א 467/14

השארת תגובה